N-squared B.V.

Uw partner in innovatie en integratie

Al bijna 30 jaar houden de software engineers van N-squared zicht bezig met innovatieve IT-oplossingen voor haar opdrachtgevers.
Een belangrijk aspect daarbij is altijd de naadloze integratie in het bestaande IT-landschap; zowel in state-of-the-art als in legacy omgevingen.

Agile

Wij zijn gewend om in nauwe samenwerking met onze klanten binnen korte tijd het gewenste resultaat te realiseren. Wij maken daarbij bij voorkeur gebruik van zgn. Agile ontwikkelmethoden, waarbij de volgende aspecten als leidraad kunnen dienen:

Keep it simple

Eenvoud en effectiviteit zijn belangrijke ingrediënten voor het ontwikkelen van goed werkende en goed onderhoudbare software. Wij streven ernaar om zelfs de meest complexe toepassingen terug te brengen tot een samenstel van simpele componenten. Deze werkwijze staat ook wel bekend als het KISS principe (Keep It Simple, Stupid) of als de Unix filosofie.

Evolutie boven revolutie

Bij het begrip innovatie onstaat vaak de gedachte: "alles moet anders", oftewel een revolutie. Veel organisaties hechten veel waarde aan de dagelijkse operatie en zijn daarom huiverig voor dergelijke revoluties. En terecht. Door bij de ontwikkeling van innovatieve toepassingen niet het pad van de revolutie, maar dat van de evolutie te volgen kunnen organisaties in kleine, overzichtelijke stappen, toch innoveren zonder daardoor de operatie in gevaar te brengen. Uit ervaring weten wij dat ook ogenschijnlijk verouderde legacy systemen een uitstekende basis kunnen vormen voor nieuwe ontwikkelingen en innovatie.

Security

Nog niet zo heel lang geleden was het Internet een gezellige speeltuin waarin iedereen slechts met goede bedoelingen vertoefde. Hedentendage is daarvan helaas geen sprake meer. Cybercriminelen deinzen er niet voor terug om voor eigen gewin anderen onherstelbare schade te berokkenen. N-squared is zich hiervan terdege bewust en zal bij iedere ontwerp-beslissing de factor veiligheid een prominente rol laten spelen. Wij kunnen u ondersteunen en adviseren bij het uitvoeren van uitgebreide security audits.

Ervaring en referenties

Onze engineers zijn ooit, in de jaren '80 van de vorige eeuw, begonnen als ontwikkelaars van chip-design software in het kader van een innovatie-project geïnitieerd door de Europese Unie.
Via de consumenten-software, de financiële dienstverlening en de logistiek zijn wij begin jaren '90 terecht gekomen in de retail. Inmiddels hebben wij meer dan 20 jaar ervaring met diverse innovatieve toepassingen bij toonaangevende retailers. Te denken valt daarbij aan moderne point-of-sale systemen, innovatieve betaalmethoden, diverse self-service concepten en mobiele applicaties.
Door de rijke ervaring beheersen onze engineers vrijwel alle aspecten van het IT-landschap en zijn daardoor inzetbaar als zgn. full-stack integrators.