BRIDGECLUB "DE VIJF AZEN"

               Bridgeclub "De Vijf Azen" is opgericht op 2 april 1979.
               De club heeft speeltechnisch maximaal ruimte voor 76 leden. Onze competitiewedstrijden
               worden gespeeld in de periode van augustus t/m mei in het

               Kantine van Sportclub Enschede, Weggelhorstweg 30 te Enschede.

               Er wordt eens per twee weken gespeeld op maandagavond, aanvang 19.30  uur.

              Onze competitie omvat maximaal 36 paren, die spelen in drie lijnen. 

               Momenteel spelen we nog in twee lijnen van zomogelijk 16 paren.
               Per seizoen worden vier competities van vier zittingen gespeeld.
               Verder worden nog bijzondere drives als Sinterklaas-, Kerst of Nieuwjaarsdrive georganiseerd.

               In de wedstrijdzaal mag niet worden gerookt. Na de derde ronde is er een rookpauze van vijf
               minuten in een andere ruimte.
               De contributie bedraagt €. 35,-- per jaar. Het entreegeld voor nieuwe leden is €. 20,--.
               Voor de nieuwe competitie kunnen nog enkele paren worden geplaatst.
               Hebt u belangstelling voor onze club dan kunt u contact opnemen met de secretaris Rob Goris,
               Horstlindelaan 132, 7522 JL Enschede, tel. 053-4353205 of met de wedstrijdleider Henk Nijkes,
               Kortelandstraat 50, 7511 RW Enschede, tel 053-4283781.